[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm thơ và từ Đào Tấn

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm thơ và từ Đào Tấn
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
Chương 1: ĐÀO TẤN – CON NGƯỜI, THỜI ĐẠI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC
1.1. Con người và thời đại
1.1.1. Con người
1.1.2. Thời đại
1.2. Sự nghiệp sáng tác
1.2.1. Kịch bản tuồng
1.2.2. Thơ và Từ khúc
Chương 2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRONG NỘI DUNG THƠ VÀ TỪ ĐÀO TẤN
2.1. Tấm lòng ưu quốc ái dân
2.1.1. Nỗi niềm ưu tư quốc nạn
2.1.2. Tấm lòng yêu thương nhân dân
2.2. Tâm sự lữ khách tha phương và ước vọng hoàn hương ẩn dật
2.2.1. Nỗi niềm thương nhớ quê nhà
2.2.2. Giấc mộng hoàn hương ẩn dật
2.3. Tình yêu thiên nhiên và tình cảm thân tộc, bằng hữu
2.3.1. Tình yêu thiên nhiên
2.3.2. Tình cảm thân tộc sâu nặng, thiêng liêng
2.3.3. Tình bằng hữu keo sơn, thân thiết
Chương 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRONG NGHỆ THUẬT THƠ VÀ TỪ ĐÀO TẤN
3.1. Ngôn ngữ
3.1.1. Từ ngữ
3.1.2. Câu thơ
3.2. Thể loại
3.2.1. Thơ tứ tuyệt
3.2.2. Từ khúc
3.3. Giọng điệu
3.3.1. Giọng trăn trở, cảm thương
3.3.2. Giọng châm biếm, phê phán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan