[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết Chúa Trời của những chuyện vụn vặt của Arundhati Roy

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết Chúa Trời của những chuyện vụn vặt của Arundhati Roy
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương một: ARUNDHATI ROY VỚI DÒNG VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI ẤN ĐỘ VIẾT BẰNG TIẾNG ANH
1.1. Con đường đến với văn chương của Arundhati Roy
1.1.1. Bối cảnh xã hội Ấn Độ
1.1.2. Arundhati Roy – thân thế và sự nghiệp
1.2. Tiểu thuyết Ấn Độ đương đại viết bằng tiếng Anh
1.2.1. Tiếng Anh trong văn học Ấn Độ đương đại
1.2.2. Sự ảnh hưởng và tiếp nhận của dòng văn học Ấn Độ viết bằng tiếng Anh
1.2.3. Tiểu thuyết đầu tay “Chúa Trời của những chuyện vụn vặt” của Arundhati Roy
Chương hai: HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG CHÚA TRỜI CỦA NHỮNG CHUYỆN VỤN VẶT CỦA ARUNDHATI ROY
2.1. Mối liên hệ giữa ba thế hệ trong gia đình theo trục dọc (trực hệ)
2.1.1. Pappachi và Mammachi – Thế hệ thứ nhất
2.1.2. Ammu và Baba – Thế hệ thứ hai
2.1.3. Estha và Rahel – Thế hệ thứ ba
2.2. Mối liên hệ giữa ba thế hệ trong gia đình theo trục ngang (bàng hệ)
2.2.1. Baby Kochamma – Thế hệ thứ nhất
2.2.2. Chacko – Thế hệ thứ hai
2.2.3. Sophie Mol – Thế hệ thứ ba
2.3. Mối quan hệ thuận nghịch trong gia đình
2.3.1. Mối quan hệ thuận
2.3.2. Mối quan hệ nghịch
2.4. Mối quan hệ chính trị, xã hội, tôn giáo
2.4.1. Mối quan hệ thuận
2.4.2. Mối quan hệ nghịch
Chương ba: NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG CHÚA TRỜI CỦA NHỮNG CHUYỆN VỤN VẶT CỦA ARUNDHATI ROY
3.1. Người trần thuật
3.1.1. Người trần thuật ngôi thứ ba khách quan
3.1.2. Người trần thuật ngôi thứ ba trữ tình ngoại đề
3.1.3. Người trần thuật ngôi thứ ba nhập vai
3.2. Thời gian trần thuật
3.2.1. Độ lệch thời gian
3.2.2. Đồng hiện thời gian
3.2.3. Nhịp độ thời gian
3.3. Không gian trần thuật
3.3.1. Không gian thực
3.3.2. Không gian tâm tưởng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan