[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu bước đầu về đa tạp Stein

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu bước đầu về đa tạp Stein
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 0. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
0.1. Hàm chỉnh hình và toán tử vi phân trên Cn
0.2. Tích chập và hàm suy rộng
0.3. Toán tử tuyến tính không bị chặn trên không gian Hilbert
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐA TẠP STEIN
1.1. Miền chỉnh hình
1.2. Khái niệm đa tạp Stein
Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH CAUCAHY – RIEMANN TRONG ĐA TẠP STEIN
2.1. Toán tử ∂ trên không gian L2(p,q)(φ,Ω)
2.2. Các định lý tồn tại và xấp xỉ nghiệm đối với phương trình Cauchy-Riemann trên đa tạp Stein
Chương 3. ĐỊNH LÝ NHÚNG CÁC ĐA TẠP STEIN
Chương 4. BAO CHỈNH HÌNH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan