[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp luận sáng tạo TRIZ xây dựng và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập sáng tạo chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp luận sáng tạo TRIZ xây dựng và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập sáng tạo chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Năng lực tư duy sáng tạo
1.1.1. Năng lực
1.1.2. Tư duy
1.1.3. Sáng tạo
1.1.4. Năng lực tư duy sáng tạo
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.
1.1.6. Các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo của học sinh
1.2. Cơ sở lý luận về dạy học bài tập vật lý
1.2.1. Khái niệm bài tập vật lý
1.2.2. Vai trò của bài tập Vật Lý
1.2.3. Phân loại bài tập vật lý
1.2.4. Tư duy trong quá trình giải bài tập vật lý
1.2.5. Các hình thức dạy học về bài tập vật lý
1.3. Bài tập sáng tạo về vật lý - phương tiện dạy học sáng tạo trong môn vật lý ở trường phổ thông
1.3.1. Khái niệm bài tập sáng tạo
1.3.2. Phân biệt BTST với bài tập luyện tập
1.3.3. Các dấu hiệu nhận biết BTST về vật lý
1.4. TRIZ và vận dụng các nguyên tắc sáng tạo của TRIZ vào dạy học vật lý
1.4.1. Vài nét về lịch sử của TRIZ
1.4.2. Đối tượng, mục đích, lợi ích của phương pháp luận sáng tạo
1.4.3. Tổng quan cách tiếp cận xây dựng phương pháp luận sáng tạo - TRIZ
1.4.4. Các nguyên tắc sáng tạo của TRIZ
1.4.5. Vận dụng các NTST của TRIZ vào việc xây dựng hệ thống BTST
1.4.6. Vận dụng các NTST của TRIZ vào hướng dẫn HS giải BTST nhằm bồi dưỡng năng lực TDST cho học sinh
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ 10
2.1. Vị trí và đặc điểm của chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình vật lý 10 (Nâng cao).
2.2. Mục tiêu giáo dục của chương
2.2.1. Kiến thức
2.2.2. Kỹ năng
2.2.3. Thái độ
2.3. Thực trạng dạy chương “Các định luật bảo toàn” của giáo viên ở chương trình THPT
2.3.1. Về tài liệu dạy học BTVL
2.3.2. Về số lượng bài tập
2.3.3. Về nhận thức và phương pháp giảng dạy BTVL của giáo viên.
2.3.4. Về phía học sinh
2.4. Một số khó khăn và thuận lợi khi dạy chương “Các ĐLBT”
2.5. Xây dựng hệ thống BTST và hướng dẫn học sinh giải BTST chương “Các định luật bảo toàn động lượng” lớp 10
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ TNSP
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Đối tượng thực nghiệm
3.1.3. Nhiệm vụ của TNSP
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.2.1. Công tác chuẩn bị
3.2.2. Tiến hành thực nghiệm
3.3. Kết quả thực nghiệm
3.3.1. Đánh giá định tính
3.3.2. Đánh giá định lượng thông qua xử lí, phân tích bài kiểm tra bằng phương pháp thống kê kiểm định
3.3.3. Kiểm định giả thuyết thống kê
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan