[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Yếu tố huyền ảo trong truyện, ký Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX (Khảo sát qua Tang thương ngẫu lục - Lan Trì kiến văn lục và Truyền kỳ tân phả)

[/kythuat]
[tomtat]
Yếu tố huyền ảo trong truyện, ký Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX (Khảo sát qua Tang thương ngẫu lục - Lan Trì kiến văn lục và Truyền kỳ tân phả)
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Yếu tố huyền ảo
1.1.1. Huyền ảo và yếu tố huyền ảo trong văn học
1.1.2. Phân biệt “kì ảo” và “huyền ảo” trong văn học
1.1.3. Cơ sở hình thành các yếu tố huyền ảo trong truyện, ký Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX
1.2. Thể loại truyện, ký trung đại
1.2.1. Truyện trung đại
1.2.2. Ký trung đại
1.3. Bối cảnh lịch sử và truyện, ký trung đại Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX
1.3.1. Bối cảnh lịch sử và đời sống nhân dân Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX
1.3.2. Tang thương ngẫu lục, Lan Trì kiến văn lục và Truyền kỳ tân phả trong dòng chảy văn xuôi thế kỷ XVIII - XIX
Chương 2. YẾU TỐ HUYỀN ẢO TRONG NỘI DUNG TRUYỆN, KÝ VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII - XIX
2.1. Chuyện lịch sử được huyền ảo hóa
2.1.1. Huyền ảo hóa chuyện vua quan và các sự kiện lịch sử
2.1.2. Huyền ảo hóa chuyện danh nhân với những hành trạng và sự nghiệp
2.1.3. Huyền ảo hóa chuyện nho sinh và khoa cử
2.2. Chuyện đời thường được huyền ảo hóa
2.2.1. Huyền ảo hóa chuyện tình yêu và vai trò của nhân vật nữ
2.2.2. Huyền ảo hóa chuyện đời sống với những số phận khốn cùng và sức sống kì diệu của con người
2.2.3. Huyền ảo trong chuyện bói toán, phong thủy
2.3. Chuyện kì lạ trong dân gian
2.3.1. Chuyện ma quỷ
2.3.2. Chuyện về con vật
Chương 3. YẾU TỐ HUYỀN ẢO TRONG NGHỆ THUẬT TRUYỆN, KÝ VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII - XIX
3.1. Cốt truyện, nhân vật huyền ảo
3.1.1. Xây dựng cốt truyện huyền ảo
3.1.2. Xây dựng nhân vật huyền ảo
3.2. Không gian - thời gian huyền ảo
3.2.1. Không gian thực - ảo
3.2.2. Thời gian thực - ảo
3.3. Nghệ thuật kể chuyện huyền ảo
3.3.1. Vận dụng môtip dân gian
3.3.2. Tạo sự lấp lửng, mơ hồ
3.3.3. Đặt cái ảo trên nền bối cảnh lịch sử
3.3.4. Sáng tạo của nhà văn
3.4. Vai trò của yếu tố huyền ảo trong văn học
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan