[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng biển trong trường ca Thu Bồn, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh

[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng biển trong trường ca Thu Bồn, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1. BIỂN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM HỒN VÀ TRONG THƠ CA NGƯỜI VIỆT
1.1. Biển trong đời sống người Việt
1.2. Biển trong văn học dân gian
1.3. Biển trong thơ ca
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÌNH TƯỢNG BIỂN TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN, THANH THẢO, HỮU THỈNH
2.1. Hình tượng biển trong trường ca Thu Bồn
2.1.1. Biển trong kí ức, hành trang của những người con đất Việt trong cuộc chiến đấu giữ nước của dân tộc
2.1.2. Biển, đảo-một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam
2.1.3. Biển đời đầy khó nhọc gian truân
2.2. Hình tượng biển trong trường ca Thanh Thảo
2.2.1. Duyên nợ với biển trong sáng tác của Thanh Thảo
2.2.2.Biển hiện thân cho nỗi khó nhọc của con người
2.2.3.Biển- triết lý về sức mạnh của nhân dân
2.3. Biển trong trường ca Hữu Thỉnh
2.3.1. Từ trường ca “Đường tới thành phố” đến “Trường ca Biển”, người lính tiếp tục cống hiến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc
2.3.2. Biển- một không gian sống và chiến đấu mới
2.3.3. Ý chí người lính đảo
2.3.4. Đối thoại với biển - một cuộc đối thoại của nhân cách sống
CHƯƠNG 3. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG BIỂN TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN, THANH THẢO, HỮU THỈNH
3.1. Nghệ thuật xây dựng hình ảnh biển mang tính biểu tượng
3.1.1. Biểu tượng của Tổ quốc
3.1.2. Biển là “đại dương nhân dân”
3.1.3. Biển - biểu tượng của lòng mẹ
3.1.4. Biển - biểu tượng của tình yêu đôi lứa
3.2. Các biện pháp tu từ
3.2.1. So sánh
3.2.2. Nhân hóa
3.3. Giọng điệu
3.3.1. Giọng điệu ngợi ca, tự hào
3.3.2. Giọng điệu trữ tình, triết lý
3.4. Sự liên tưởng
3.5. Không gian - thời gian nghệ thuật
3.5.1. Không gian nghệ thuật
3.5.2. Thời gian nghệ thuật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan