[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc

[/kythuat]
[tomtat]
Iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
BẢNG CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC THƯỜNG DÙNG TRONG LUẬN VĂN
Chương 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1 Iđêan nguyên tố liên kết
1.2 Iđêan nguyên tố gắn kết
1.3 Độ dài của môđun
1.4 Độ cao của một iđêan
1.5 Chiều của một vành, môđun
1.6 Độ sâu của môđun
1.7 Chiều nội xạ và chiều xạ ảnh
1.8 Giới hạn thuận
1.9 Hàm tử xoắn
1.10 Môđun đối đồng điều địa phương
1.11 Môđun đối đồng điều địa phương suy rộng
1.12 Vành phân bậc, môđun phân bậc
1.13 Môđun cofinite tương ứng với một iđêan
Chương 2 IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA MÔĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG SUY RỘNG PHÂN BẬC
2.1 Môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc
2.2 Tính ổn định tiệm cận của tập AssR0HiR+(M,N)n
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan