[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II - ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II - ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CỚ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động cho thuê.
1.2. Định nghĩa về cho thuê và đặc điểm của cho thuê tài chính.
1.3. Nội dung và hình thức cho thuế.
1.4. Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ cho thuê tài chính.
1.5. Vai trò của dịch vụ cho thuê tài chính.
1.6. Khả năng áp dụng tín dụng cho thuê.
1.7. Hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II TẠI ĐÀ NẴNG
2.1. Sơ lược thực trạng hoạt động của các DNNVV trên địa bàn Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng thị trường cho thuê tài chính trên địa bàn Đà Nẵng.
2.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.4. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính của Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CTTC II TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính II – BIDV tại Đà Nẵng.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính II – BIDV tại Đà Nẵng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan