[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1.1. Vài nét về ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng.
1.2. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
1.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NGÃI
2.1. Vài nét về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.
2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.
2.3. Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Quảng Ngãi.
2.4. Hạn chế của sản phẩm dịch vụ NHBL tại BIDV Quảng Ngãi.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NGÃI
3.1. Các căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Phân tích môi trường phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Quảng Ngãi.
3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan