[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân ly thượng bì bọng nước bẩm sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân ly thượng bì bọng nước bẩm sinh
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG CỦA DA VÀ BỆNH LY THƯƠNG BÌ BỌNG NƯỚC BẨM SINH
1.1. Cấu trúc của da
1.1.1. Thượng bì
1.1.2. Trung bì
1.1.3. Hạ bì
1.1.4. Các phần phụ của da
1.2. Chức năng của da
1.2.1. Bảo
1.2.2. Điều hòa nhiệt
1.2.3. Cảm giác
1.2.4. Chuyển hóa
1.2.5. Truyền giao sự cảm nhận
1.3. Các đặc điểm của da bình thường
1.3.1. Màu sắc
1.3.2. Nhiệt độ
1.3.3. Độ ẩm
1.3.4. Bề mặt ngoài và bề dày
1.3.5. Mùi da
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng da
1.4.1. Tuần hoàn
1.4.2. Dinh dưỡng
1.4.3. Lối sống và các thói quen
1.4.4. Tình trạng của biểu bì
1.4.5. Sự dị ứng
1.5. Chức năng của da bị thay đổi
1.5.1. Mất đi tình trạng nguyên vẹn của da
1.5.2. Đau
1.5.3. Ngứa
1.5.4. Phát ban
1.5.5. Thương tổn:
1.5.6. Sự lành vết thương
1.6. Bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh
1.6.1. Triệu chứng lâm sàng và phân loại
1.6.2. Chẩn đoán
1.6.3. Điều trị
1.6.4. Tiến triển và tiên lượng
Chương 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LY THƯỢNG BÌ BỌNG NƯỚC BẨM SINH
2.1. Vai trò của chăm sóc bệnh nhân
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Lượng giá sau chăm sóc
2.3. Cách chăm sóc bệnh nhân ly thượng bì bọng nước bẩm sinh
2.4. Tình huống
2.4.1. Nhận định
2.4.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.4.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.
2.4.5. Lượng giá sau chăm sóc
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan