[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân lao phổi ho ở giai đoạn ho ra máu

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân lao phổi ho ở giai đoạn ho ra máu
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LAO VÀ HỆ HÔ HẤP
I. Hệ hô hấp
1. Đặc điểm cấu trúc chức năng
1.1. Lồng ngực
1.2. Đường dẫn khí
1.3. Phổi và màng hô hấp
II. Sinh lý bệnh của cơ quan hô hấp
1. Hô hấp ngoài
2. Hô hấp trong gồm
III. Khái quát về lao
3.1. Đặc điểm của vi khuẩn lao
3.1.1. Đặc điểm hình thể
3.1.2. Khả năng gây bệnh
CHƯƠNG 2: Biểu hiện của lao
2.1. Triệu chứng lâm sàng
2.1.1. Triệu chứng về hô hấp
2.1.2. Triệu chứng về toàn thân
2.2. Triệu chức thực thể
2.3. Bệnh lao phổi ở thời kì ho ra máu, đặc điểm, công tác chẩn đoán, quản lý và điều tri
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Cơ chế
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.4. Phân loại
2.3.5. Nguyên tắc xử lý
2.3.6.1. Chế độ hộ lý
2.3.6.2. An thần
2.3.6.3. Cầm máu
2.3.6.4. Giảm ho
2.3.6.5. Chống suy hô hấp và trụy tim mạch
2.3.6.6. Điều trị theo phác đồ chống lao
2.3.6.7. Truyền máu
CHƯƠNG 3: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LAO PHỔI Ở THỜI ĐIỂM HO RA MÁU
3.1. Nhận định
3.1.1. Qua hỏi bệnh
3.1.2. Quan sát bệnh nhân
3.1.3. Thăm khám
3.1.4. Thu thập dữ liệu
3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
3.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
3.5. Giáo dục sức khoẻ
3.6. Lượng giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan