[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân động kinh

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân động kinh
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG KINH
1.1. Giải phẫu học
1.2. Các khái niệm động kinh
1.2.1. Bệnh động kinh
1.2.2. Cơn ĐK
1.2.3. Động kinh
1.3. Nguyên nhân cơ chế
1.3.1. Nguyên nhân:
1.3.2. Cơ chế Động Kinh
1.4. Phân loại ĐK
1.5. Đặc điểm lâm sàng của ĐK
1.6. Nguyên tắc điều trị ĐK
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH TẠI CƠ SỞ Y TẾ
2.1. Tầm quan trọng của chăm sóc
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập KHCS:
2.2.4. Thực hiện KHCS
2.2.5. Lượng giá :
CHƯƠNG 3: CHĂM SÓC BN ĐỘNG KINH TẠI CỘNG ĐỒNG
3.1. Những hiểu biết cần thiết về bệnh động kinh
3.2. Đối với BN
3.3. Đối với gia đình
3.4. Đối với cộng đồng biết và giúp đỡ người bị động kinh khi họ lên cơn đóng vai trò rất quan trọng bởi vì không phải lúc nào cũng có thầy thuốc hay người thân ở bên cạnh. Những việc nên làm ngay khi ngưòi bệnh lên cơn
3.5. Phục hồi chức năng
3.6. Cán bộ y tế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan