[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân động kinh tại khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai


[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân động kinh tại khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG KINH
1.1. CƠ CHẾ ĐỘNG KINH
1.2. CÁC KHÁI NIỆM TRONG NGHIÊN CỨU ĐỘNG KINH
1.2.1. Cơn động kinh
1.2.2. Động kinh
1.3. PHÂN LOẠI ĐỘNG KINH
1.4. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ĐỘNG KINH
1.4.1. Các nguyên nhân của động kinh
1.4.2. Các tai biến khi lên cơn động kinh
1.5. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH
2.1. VAI TRÒ CỦA CHĂM SÓC
2.2. QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan