[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn sớm

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn sớm
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI NHỒI MÁU NÃO
1.1.1. Định nghĩa nhồi máu não
1.1.2. Phân loại nhồi máu não
1.1.3. Tỷ lệ các thể TBMMN
1.1.4. Đặc điểm giải phẫu tuần hoàn não
1.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHUNG CỦA TBMMN
1.2.1. Khởi phát
1.2.2. Các triệu chứng lâm sàng
1.3. CHẨN ĐOÁN ĐỘT QUỴ NÃO
CHƯƠNG II: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN SỚM
2.1. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRONG GIAI ĐOẠN SỚM.
2.2. QUI TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.5. Đánh giá
2.2.6. Bệnh án chăm sóc một ca bệnh cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan