[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân Parkinson

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân Parkinson
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG1: TỔNG QUAN
1.1 Đại cương về bệnh Parkinson
1.1.1 Lược sử bệnh Parkinson
1.1.2 Dịch tễ học
1.1.3 Cơ sở giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh
1.1.3.1 Cơ sở giải phẫu
1.1.3.2 Cơ sở sinh lý học
1.1.3.3 Giải phẫu bệnh
1.2 Đặc điểm bệnh học của bệnh Parkinson
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Phân loại
1.2.3 Những yếu tố liên quan
1.2.4 Triệu chứng lâm sàng
1.2.5 Các thương tật thường gặp
1.2.6 Cận lâm sàng
1.2.7 Tiến triển và biến chứng
1.2.8 Nguyên tắc điều trị
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
2.1 Vai trò của chăm sóc và phục hồi chức năng
2.2 Qui trình điều dưỡng
2.2.1 Nhận định
2.2.2 Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3 Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.4.1 Theo dõi
2.2.4.2 Can thiệp y lệnh
2.2.4.3 Chăm sóc cơ bản
2.2.4.4 Phục hồi chức năng
2.2.4.5 Tư vấn giáo dục sức khỏe
2.2.5 Đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan