[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ RỐI LOẠN TÂM THẦN
1.1. Khái quát chung
1.1.1. Định nghĩa rối loạn tâm thần
1.1.2. Sức khỏe tâm thần
1.1.3. Phân biệt RLTT với bệnh thần kinh
1.2. Nguyên nhân và phân loại các loại rối loạn tâm thần
1.2.1.Nguyên nhân
1.2.2. Những nhân tố thuận lợi cho việc phát triển RLTT
1.2.3. Nguyên tắc xác định nguyên nhân RLTT
1.2.4. Phân loại các bệnh rối loạn tâm thần
1.3. Đặc điểm cơ bản của RLTT
1.4. Phương pháp điều trị
1.4.1. Sốc insulin (gây hạ đường huyết bằng insulin)
1.4.2. Sốc điện
1.4.3. Liệu pháp tâm lý
1.4.4. Liệu pháp hóa dược
1.4.5. Liệu pháp lao động
1.4.6. Liệu pháp thích ứng xã hội
1.5. Dịch tễ
1.6. Các biện pháp phòng bệnh RLTT
1.6.1. Những biện pháp phòng bệnh tuyệt đối
1.6.2. Những biện pháp phòng bệnh tương đối
II. LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH MẮC CHỨNG RỐI LOẠN TÂM THẦN THEO QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
2.1. Vai trò của việc chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định người bệnh
2.2.2. Chẩn đoán và can thiệp điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Đánh giá
2.3. Áp dụng quy trình điều dưỡng chăm sóc đối với bệnh nhân cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan