[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật ung thư buồng trứng

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật ung thư buồng trứng
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. GIẢI PHẪU, MÔ HỌC CỦA BUỒNG TRỨNG
1.1.1. Giải phẫu của buồng trứng
1.1.2. Mô học của buồng trứng
1.2. CHỨC NĂNG CỦA BUỒNG TRỨNG
1.3. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY UTBT
1.4. CHẨN ĐOÁN
1.4.1. Tiến triển tự nhiên của Ung thư buồng trứng
1.4.2. Đặc điểm lâm sàng.
1.4.3. Cận lâm sang.
1.4.4. Chẩn đoán mô bệnh học
1.4.5. Chẩn đoán giai đoạn theo TNM và FIGO2008
1.5. ĐIỀU TRỊ
1.5.1. Điều trị phẫu thuật.
1.5.2. Điều trị hóa chất
1.5.3. Điều trị tia xạ
1.5.4. Điều trị nội tiết
1.5.5. Điều tri miễn dịch:
Chương 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT UNG THƯ BUỒNG TRỨNG
2.1. THU THẬP THÔNG TIN CHUNG CHO CẢ BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU MỔ UTBT:
2.2. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRƯỚC MỔ
2.2.1. Nhận định:
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Lượng giá
2.3. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ TỪ 24 GIỜ ĐẾN KHI RA VIỆN
2.3.1. Nhận định
2.3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ
2.3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ.
2.3.5. Lượng giá
2.4. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ UTBT NGÀY THỨ 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan