[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại khoa ngoại vú Bệnh viện K

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt tuyến vú và vét hạch nách tại khoa ngoại vú Bệnh viện K
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤCLỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ VÚ
1.1. Giải phẫu – sinh lý tuyến vú
1.1.1. Giải phẫu tuyến vú ở phụ nữ trưởng thành.
1.1.2. Sinh lý tuyến vú
1.2. Ung thư vú là gì
1.3. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ gây UTV
1.3.1. Dịch tễ học
1.3.2. Các yếu tố nguy cơ
1.4. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh ung thư vú.
1.4.1. Đặc điểm lâm sàng.
1.4.2. Đặc điểm cận lâm sàng.
1.5. Các giai đoạn của UTV
1.5.1. Giai đoạn O
1.5.2. Giai đoạn I
1.5.3. Giai đoạn II
1.5.4. Giai đoạn III
1.5.5. Giai đoạn IV
1.6. Sàng lọc và phát hiện sớm UTV
1.6.1. Tự khám vú.
1.6.2. Khám lâm sàng
1.6.3. Chụp vú
1.7. Phương pháp điều trị UTV
1.8. Biến chứng sau phẫu thuật.
CHƯƠNG 2:THEO DÕI, CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ CẮT TUYẾN VÚ VÀ VÉT HẠCH NÁCH
2.1. Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
2.1.1. Mục đích theo dõi và chăm sóc.
2.1.2. Các vấn đề cần theo dõi và chăm sóc.
2.2. Quy trình điều dưỡng về chăm sóc và theo dõi người bệnh sau mổ
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng.
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc.
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.
2.2.5. Đánh giá
2.3. Tình huống
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan