[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sọ não và mối liên quan đến viêm màng não mắc phải tại bệnh viện

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sọ não và mối liên quan đến viêm màng não mắc phải tại bệnh viện
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược giải phẫu sọ não.
1.2. Phương thức điều trị.
1.3. Tai biến sau mổ.
1.4. Viêm màng não do vi trùng sau phẫu thuật sọ não và CTSN.
1.5. Sinh lý bệnh.
1.6. Đường xâm nhập của vi khuẩn vào màng não.
1.7. Định nghĩa.
1.8. Chăm sóc và điều trị bệnh nhân sau mổ CTSN.
1.9. Chăm sóc toàn diện NB bị CTSN sau mổ.
1.10. Tình hình viêm não mắc phải trong và ngoài nước.
Chương 2: ĐỘI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Xử lý số liệu.
2.4. Đạo đức nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu.
3.2. Đặc điểm bệnh lý của đối tượng nghiên cứu.
3.3. Đặc điểm lâm sàng NB sau mổ sọ não của đối tượng nghiên cứu.
3.4. Các yếu tố liên quan đến viêm não mắc phải sau mổ.
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của ĐTNC.
4.2. Về nhóm bệnh của ĐTNC.
4.3. Về tri giác của ĐTNC.
4.4. Về phương thức mổ sọ não của ĐTNC
4.6. Tỉ lệ viêm màng não mắc phải sau mổ sọ não tại bệnh viện.
4.7. Các loại vi khuẩn gây NKMP ở NB sau mổ sọ não.
4.8. Hiệu quả chăm sóc người bệnh sau mổ sọ não.
4 9. Đánh giá đau dựa trên thang điểm VAS
4.10. Các yếu tố liên quan đến viêm não mắc phải sau mổ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan