[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt Amidan

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt Amidan
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. TỔNG QUAN VỀ AMIDAN VÀ PT AMIDAN
1.1. Giải phẫu sinh lí Amidan
1.2. Vài nét khái quát về Amidan và phẫu thuật cắt Amidan
1.3. Triệu chứng lâm sàng
1.3.1. Viêm Amidan cấp tính
1.3.2. Viêm tấy quanh Amidan và Apsxe quanh Amidan
1.3.3. Viêm Amidan mạn tính
1.4. Chỉ định cắt Amidan
1.5. Chống chỉ định đối với BN cắt Amidan
1.6. Chuẩn bị BN trước phẫu thuật cắt Amidan
1.7. Các phương pháp phẫu thuật cắt Amidan
1.7.1. Cắt Amidan bằng áp lạnh
1.7.2. Cắt Amidan bằng dao Sluder truyền thống
1.7.3. Cắt Amidan gây mê bằng dao điện
1.8. Biến chứng có thể gặp sau phẫu PT cắt Amidan
1.8.1. Chảy máu sau mổ
1.8.2. Đau
1.8.3. Nuốt vướng, nuốt nghẹn
1.8.4. Nhiễm trùng
1.8.5. Ho và nhiều đờm
II. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PT CẮT AMIDAN
2.1. Vai trò của việc chăm sóc bệnh nhân sau cắt Amidan
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định người bệnh
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.5. Đánh giá
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan