[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
1.1. Sơ lược giải phẫu cột sống, tủy sống vùng cổ
1.1.1. Giải phẫu cột sống cổ
1.1.2. Giải phẫu tủy sống
1.2. Giải phẫu, sinh lý đĩa đệm cột sống cổ
1.2.1. Cấu trúc đĩa đệm
1.2.2. Thần kinh và mạch máu của đĩa đệm
1.2.3. Cấu trúc sinh hóa của đĩa đệm
1.2.4. Chức năng của đĩa đệm
1.3. Bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
1.3.1. Khái niệm thoát vị đĩa đệm
1.3.2. Nguyên nhân sinh bệnh
1.3.3. Những yếu tố liên quan đến thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
1.3.4. Cơ chế gây bệnh
1.3.5. Triệu chứng lâm sàng
1.3.6. Chẩn đoán hình ảnh
1.3.7. Tiến triển
1.3.8. Điều trị
1.3.9. Các phương pháp phẫu thuật
1.3.10. Tai biến, biến chứng sau phẫu thuật
PHẦN 2. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ
2.1. Vai trò của điều dưỡng
2.2. Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật
2.2.1. Ngày trước mổ
2.2.2. Sáng ngày mổ
2.3. Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
2.3.1. Bước 1 - Nhận định
2.3.2. Bước 2 - Chẩn đoán điều dưỡng
2.3.3. Bước 3 - Lập kế hoạch chăm sóc
2.3.4. Bước 4 - Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.3.5. Bước 5 - Lượng giá
2.4. Kế hoạch chăm sóc minh họa
2.4.1. Hành chính
2.4.2. Chuyên môn
PHẦN 3. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan