[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt một thùy phổi trong ung thư phế quản nguyên phát tại Bệnh viện K

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt một thùy phổi trong ung thư phế quản nguyên phát tại Bệnh viện K
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ PHẾ QUẢN
1. Một số đặc điểm giải phẫu của lồng ngực
1.1. Đặc điểm về sự toàn vẹn của lồng ngực
1.2. Khoang ảo màng phổi
1.3. Nhu mô phổi
2. Một số đặc điểm sinh lý hô hấp.
2.1. Cơ chế của thở
2.2. Sự trao đổi khí ở phế nang
2.3. Quá trình thông khí trong đường hô hấp
2.4. Cách đào thải đờm và dị vật đường hô hấp
3. Đặc điểm giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh trong UTPQ
3.1. Những đặc tính chung của bệnh UTPQ
3.2. Nguyên nhân
3.3. Các biểu hiện lâm sàng
3.4. Triệu chứng cận lâm sàng
3.5. Phận loại UT phổi
3.6. Đánh giá giai đoạn bệnh:
3.6.1. Đánh giá TNM (UICC 2002) (27)
3.6.2. Đánh giá giai đoạn và nguyên tắc điều trị
CHƯƠNG II. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC
1. Vai trò của người điều dưỡng chăm sóc
2. Quy trình chăm sóc điều dưỡng.
2.1. Chăm sóc và chuẩn bị bệnh nhân trước mổ.
2.1.1. Nhận định
2.1.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.1.3. Lập kế hoạch
2.1.4. Thực hiện kế hoạch
2.1.5. Lượng giá: cần ghi thời gian, ngày giờ
2.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ từ 24 giờ đến khi ra viện.
2.2.1. Nhận định:
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Đánh giá:
BỆNH ÁN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan