[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật mổ xoang

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật mổ xoang
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. GIẢI PHẪU SINH LÝ
1.2.1. Giải phẫu bình thường
1.2.1.1. Giải phẫu xoang
1.2.1.2. Giải phẫu vách mũi xoang
1.2.1.3. Xương cuốn
1.2.1.4. Các khe trên vách mũi xoang
1.2.1.5. Mỏm móc
1.2.1.6. Rãnh bán nguyệt
1.2.1.7. Phễu sàng
1.2.1.8. Phức hợp 1ỗ-ngách (PHLN)
1.2.2. Chức năng sinh lý của xoang
1.2.2.1. Sự thông khí
1.2.2.2. Sư dẫn lưu bình thường của xoang
1.2.2.3. Vận chuyển niêm dịch ở trong xoang hàm
1.2.2.4. Sự vận chuyển niêm dịch trong xoang sàng
1.2.2.5. Sự vận chuyển niêm dịch trên vách mũi xoang
1.2.3. Nguyên nhân của viêm xoang
1.2.4. Phẫu thuật NSMX
1.2.5.1. Nguyên lý của phẫu thuật nôi soi chức năng mũi xoang (FESS)
1.2.5.2. Kỹ thuật
1.2.5.3. Các phẫu thuật
1.3. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
1.3.1. Đau nhức
1.3.2. Chảy dịch
1.3.3. Nghẹt mũi
1.3.4. Điếc mũi
1.4. CHỈ ĐỊNH
1.5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
1.6. CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
1.7. TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG
1.7.1. Chảy máu
1.7.2. Dò dịch não tuỷ
1.7.3. Giảm thị lực
1.7.4. Di chứng sau mổ
1.8. CHĂM SÓC SAU MỔ
1.9. ĐIỀU TRỊ SAU MỔ
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT MŨI XOANG
2.1. VAI TRÒ CỦA VIỆC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT MŨI XOANG
2.2. QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
2.2.1. Nhận định người bệnh
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.3.1. Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu bất thường
2.2.3.2. Giảm đau cho BN
2.2.3.3. Can thiệp y lệnh
2.2.3.4. Vệ sinh tai mũi họng nâng cao sức đề kháng bảo vệ
2.2.3.5. Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ
2.2.3.6. Giáo dục sức khỏe cho BN và cho gia đình
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.4.1. Theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu bất thường
2.2.4.2. Giảm đau
2.2.4.3. Can thiệp y lệnh
2.2.4.4. Phòng biến chứng chảy máu sau mổ
2.2.4.5. Nuốt vướng, nuốt nghẹn
2.2.4.6. Nhiễm trùng
2.2.4.7. Ho và nhiều đờm
2.2.4.8. Vệ sinh tai mũi họng
2.2.4.9. Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ
2.2.4.10. Giáo dục sức khỏe
2.2.5. Đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan