[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ làm cầu nối chủ vành tại khoa ngoại tim mạch - Viện 108

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ làm cầu nối chủ vành tại khoa ngoại tim mạch - Viện 108
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ.
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ PHẪU THUẬT LÀM CẦU NỐI CHỦ VÀNH
1.1. Đặc điểm giải phẫu, chức năng sinh lý động mạch vành
1.1.1. Tóm tắt giải phẫu động mạch vành
1.1.2. Chức năng sinh lý cuả động mạch vành
1.2. Bệnh động mạch vành
1.2.1. Sinh lý bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ
1.2.2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành
1.2.3. Tiến triển của bệnh động mạch vành
1.2.4. Chẩn đoán bệnh động mạch vành
1.2.5. Điều trị bệnh động mạch vành
1.3. Phẫu thuật cầu nối chủ vành
1.3.1. Phẫu thuật cầu nối chủ vành dùng tuần hoàn ngoài cơ thể
1.3.2. Phẫu thuật cầu nối chủ vành không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể
1.3.3. Biến chứng sau mổ
PHẦN 2 CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ LÀM CẦU NỐI CHỦ VÀNH
2.1. Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ
2.1.1. Giao tiếp với người bệnh
2.1.2. Kiểm tra hồ sơ bệnh án của người bệnh
2.1.3. Ngày trước mổ
2.1.4. Sáng ngày đi mổ
2.2. Quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ tim
2.2.1. Chuẩn bị
2.2.2. Tiến hành
2.2.3. Chăm sóc đặc biệt
2.2.4. Chăm sóc cơ bản
2.2.5. Giáo dục sức khoẻ
2.3. Áp dụng quy trình điều dưỡng
2.3.1. Nhận định
2.3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.3.4. Thực hiện kế hoạch
2.3.5. Lượng giá
2.3.6. Tình huống cụ thể cho một bệnh án chăm sóc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan