[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Thể thao Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Biến chứng của bệnh nhân được vô cảm bằng gây tê tủy sống và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Thể thao Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. MỘT VÀI ĐIỂM MỐC LỊCH SỬ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÊ TỦY SỐNG
1.2. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GTTS
1.2.1. Cột sống
1.2.2. Các dây chằng và màng
1.2.3. Các khoang
1.2.4. Tủy sống
1.2.5. Dịch não tủy
1.2.6. Phân phối tiết đoạn
1.2.7. Hệ thần kinh thực vật
1.3. BIẾN CHỨNG CỦA GTTS
1.3.1. Nhức đầu
1.3.2. Đau lưng
1.3.3. Hạ huyết áp
1.3.4. Hô hấp giảm
1.3.5. Nôn,buồn nôn
1.3.6. Bí tiểu
1.3.7. Nhiễm trùng
1.3.8. Di chứng thần kinh
1.4. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ THÔNG THƯỜNG
1.4.1 Vận chuyển BN, thay đổi tư thế
1.4.2. Giường, phòng BN
1.4.3. Dấu sinh tồn
1.4.4. Sự vận động
1.4.5. Lượng xuất nhập
1.4.6. Nước tiểu
1.4.7. Ống dẫn lưu
1.4.8. Thuốc
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU
2.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU
2.5. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NC
3.2. BIẾN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH THEO DÕI
3.3. LIÊN QUAN SỰ XUẤT HIỆN CÁC BIẾN CHỨNG CỦA GTTS VỚI CÁC YẾU TỐ
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM GTTS THEO TUỔI
4.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA GTTS THEO GIỚI
4.3. CÁC BC GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THEO DÕI
4.4. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI BIẾN CHỨNG
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan