[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật bướu giáp đơn thuần năm 2009 tại khoa ngoại châm tê bệnh viện châm cứu Trung Ương

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật bướu giáp đơn thuần năm 2009 tại khoa ngoại châm tê bệnh viện châm cứu Trung Ương
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số đặc điểm giải phẫu tuyến giáp
1.2. Đặc điểm sinh lý tuyến giáp
1.3. Tác dụng của nội tiết tố tuyến giáp
1.4. Dấu hiệu lâm sàng bệnh Bướu giáp đơn thuần
1.5. Biến chứng sau phẫu thuật
1.5.1. Các biến chứng sớm
1.5.1.1. Chảy máu thứ phát sau mổ
1.5.1.2. Suy hô hấp sau mổ
1.5.1.3. Tổn thương dây thần kinh quặt ngược
1.5.1.4. Cơn hạ canxi huyết (Tetani) do tổn thương tuyến cận giáp
1.5.1.5. Ứ đọng dịch vết mổ, nhiễm trùng vết mổ
1.5.2. Các biến chứng muộn
1.5.2.1. Nhược giáp sau phẫu thuật
1.5.2.2. Di chứng của quá trình liền sẹo xấu
1.5.2.3. Bướu giáp tái phát sau mổ
1.5.2.4. Chăm sóc cho người bệnh sau mổ tuyến giáp đơn thuần
CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2.1. Nguồn bệnh nhân
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu
2.3.3. Chọn mẫu
2.3.4. Các bước tiến hành nghiên cứu
2.3.4.1. Chọn hồ sơ người bệnh từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009
2.3.4.2. Thống kê, loại trừ theo tiêu chuẩn loại trừ
2.3.4.3. Thu thập thông tin
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tổng số đối tượng được nghiên cứu
3.1.2. Tuổi
3.1.3. Giới
3.1.4. Nơi sống
3.1.5. Thời gian mắc bệnh
3.2. Đặc điểm lâm sàng trước mổ
3.3. Đánh giá kết quả chăm sóc sau phẫu thuật
CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi, giới tính
4.1.2. Nơi ở
4.1.3. Thời gian mắc bệnh
4.1.4. Đặc điểm lâm sàng trước mổ
4.2. Chuẩn bị trước phẫu thuật
4.3. Kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
4.3.1. Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật
4.3.2. Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật
4.3.3. Tư vấn người bệnh trước khi ra viện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan