[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về vô sinh
1.1.1. Khái niệm vô sinh
1.1.2. Tình hình và nguyên nhân vô sinh
1.2. Sinh lý phóng noãn
1.3. Kích thích buồng trứng
1.3.1. Các chỉ định của KTBT
1.3.2. Nguyên lý của KTBT
1.4. Hội chứng quá kích buồng trứng
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Cơ chế bệnh sinh
1.4.3. Các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng
1.4.4. Phân loại
1.4.5. Các biến chứng có thể gặp
1.4.6. Các yếu tố liên quan đến sự xuất hiện HCQKBT
1.4.7. Điều trị hội chứng quá kích ứng buồng trứng
1.4.8. Các biện pháp phòng ngừa
1.4.9. Những nghiên cứu về hội chứng quá kích ứng buồng trứng trên thế giới và tại Việt Nam
CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các biến số nghiên cứu
2.5. Xử lý và phân tích số liệu
2.6. Đạo đức nghiên cứu
3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Loại vô sinh
3.1.3. Đặc điểm buồng trứng
3.1.4. Tổng liều FSH kích thích buồng trứng
3.2. Đặc điểm triệu chứng lâm sàng
3.2.1. Tràn dịch màng bụng và phổi
3.2.2. Khó thở
3.3. Đặc điểm xét nghiệm cận lâm sàng
4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu
4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân quá kích buồng trứng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan