[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dày

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dày
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược giải phẫu bộ máy tiêu hóa
1.2. Sinh lý hệ tiêu hóa
1.3. Sinh lý bệnh hệ tiêu hóa
1.4. Kỹ thuật đặt ống thông và cho ăn
1.4.1. Dụng cụ đặt thông dạ dày cho ăn
1.4.2. Chuẩn bị thức ăn
1.4.3. Cách đặt và cho ăn
1.4.4. Thời gian lưu thông
1.4.5. Chăm sóc ống thông dạ dày hàng ngày
1.4.6. Tai biến biến chứng khi đặt ông thông và lưu ống thông cho ăn
1.5. Dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng ở người bình thường
1.6. Dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng cho người bệnh
1.7. Chế độ ăn trong một số bệnh
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Thời gian thu thập số liệu
2.4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.5. Công cụ nghiên cứu
2.6. Các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu
2.7. Thu thập số liệu
2.8. Phân tích số liệu
2.9. Khung logic
CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung
3.2. Hiệu quả của nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng khi nuôi dưỡng bằng ống thông dạ dày
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của bệnh nhân nghiên cứu
4.1.1. Đặc điểm về tuổi giới
4.1.2. Đặc điểm bệnh lý
4.1.3. Số ngày nằm viện
4.2. Hiệu quả của chế độ dinh dưỡng qua ống thông dạ dày
4.2.1. Thay đổi cân nặng
4.2.2. Ảnh hương đến tình trạng phù
4.2.3. Ảnh hưởng đến P và Al máu
4.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến nuôi dưỡng bằng ống thông dạ dày
4.3.1. Ảnh hưởng của loại thức ăn
4.3.2. Các loại dinh dưỡng tĩnh mạch dung kèm
4.3.3. Thời gian nằm viện
4.3.4. Sự dung nạp và biến chứng của nuối dưỡng
4.4. Chăm sóc ống thông và biến chứng
4.4.1. Chăm sóc
4.4.2. Tai biến
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan