[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái niệm nhồi máu cơ tim
1.2. Các yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim
1.3. Biến chứng của NMCT
1.3.1. Biến chứng cơ học
1.3.2. Biến chứng rối loạn nhịp tim
1.4. Theo dõi điện tim bằng máy monitor
1.5. Tình hình nghiên cứu rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân nhân NMCT cấp
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
2.2.3. Làm điện tim đồ thông thường
2.2.4. Cách theo dõi bằng máy monitor
2.2.5. Các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn nhịp tim
2.3. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Các rối loạn nhịp tim phát hiện trên điện tim thông thường
3.3. Các rối loạn nhịp tim phát hiện trên máy monitor
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
4.2. Các rối loạn nhịp tim phát hiện trên điện tim thông thường
4.3. Vai trò của máy monitor trong việc phát hiện rối loạn nhịp tim
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan