[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả nuôi dưỡng cho bênh nhân cắt toàn bộ dạ dày có mỡ thông hỗng tràng tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt - Đức (1/2013 – 5/2013)

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả nuôi dưỡng cho bênh nhân cắt toàn bộ dạ dày có mỡ thông hỗng tràng tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt - Đức (1/2013 – 5/2013)
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử điều trị nuôi dưỡng
1.2. Nguyên lý cơ bản trong nuôi dưỡng điều trị
1.2.1. Đảm bảo nhu cầu năng lượng
1.2.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng
1.3. Dinh dưỡng qua mở thông hỗng tràng
1.3.1. Giải phẫu chức năng ruột non
1.3.2. Sinh lý hấp thu dinh dưỡng của ruột[4]
1.4. Ảnh hưởng của trạng thái dinh dưỡng đến tình trạng bệnh lý
1.5. Dung dich nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa
1.6. Các phương pháp nuôi dưỡng đường tiêu hóa
1.7. Nuôi dưỡng bệnh nhân sau mổ cắt toàn bộ dạ dày do ung thư
1.7.1. Điều trị phẫu thuật UTDD [10]
1.7.2. Chăm sóc sau mổ
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian, địa diểm nghiên cứu
2.3. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu
2.4. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp
2.5. Biến số và phương tiện thu thập số liệu
2.5.1. Các biến số nghiên cứu
2.5.2. Các bước tiến hành và thu thập số liệu
2.6. Xử lý số liệu:
2.7. Vấn đề đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung
3.1.1. Đặc điểm về giới
3.1.3. Phân bố tuổi ở bênh nhân nghiên cứu
3.1.4. Đặc điểm về bệnh lý phối hợp
3.1.5. Các loại thức ăn bệnh nhân sử dụng
3.2. Kết quả nuôi dưỡng
3.2.1. Khả năng đáp ứng của bệnh nhân với chế độ ăn
3.2.2. Lượng sữa trung bình bệnh nhân ăn được trong 1 tuần nuôi dưỡng
3.2.3. Đánh giá chỉ số Albumin
3.2.4. Đánh giá chỉ số Protein
3.2.5. Cân nặng
3.2.7. Biến chứng sau mổ
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Về đặc điểm người bệnh nuôi dưỡng
4.1.1. Tuổi và giới
4.1.2. Đặc điểm bệnh lý
4.1.3 Thời điểm nuôi dưỡng
4.1.4. Các loại thức ăn bệnh nhân sử dụng
4.1.5. Sử dung nạp sữa của bệnh nhân
4.2. Kết quả nuôi dưỡng qua mở thông hỗng tràng
4.2.1. Về cân nặng
4.2.2. Sự thay đổi chỉ số sinh hóa
4.2.3. Biến chứng của nuôi dưỡng qua MTHT
4.2.4. Tầm quan trọng của nuôi ăn qua MTHT
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan