[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả điều trị rối loạn Lipit máu bằng thuốc kết hợp chăm sóc dinh dưỡng

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả điều trị rối loạn Lipit máu bằng thuốc kết hợp chăm sóc dinh dưỡng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Khái niệm về Lipit máu
1.1. Đại cương về lipit máu
1.1.1. Phân bố và chuyển hóa các thành phần lipit của cơ thể
1.1.2. Các Lipoprotein (LP)
1.2. Rối loạn lipit máu và các nguyên nhân
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguyên nhân gây rối loạn lipit máu
1.2.3. Phân loại rối loạn lipit máu
2. Vai trò của dinh dưỡng trong điều trị rối loạn chuyển hóa lipit máu
2.1. Vai trò của acid béo no
2.2. Vai trò của acid béo thể trans
2.3. Vai trò của acid béo chưa no
2.4. Acid béo chưa no, một nối đôi
2.5. Acid béo chưa no có nhiều nối đôi- Acid béo Omega 6
3. Điều trị rối loạn lipit máu
3.1. Thay đổi lối sống và thực hiện các nếp sống khoa học
3.2. Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ
3.3. Chế độ ăn
CHƯƠNG 2 CHẤT LIỆU – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Chất liệu
1.1. Thuốc điều trị
1.2. Khẩu phần ăn nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2. Tiêu chuẩn
2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.2. Tiêu chuẩn loại trừ
3. Địa điểm, thời gian, phương pháp nghiên cứu
3.1. Địa điểm
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.4. Thiết kế nghiên cứu
3.5. Cách chọn mẫu
4. Các biến số nghiên cứu
5. Phương pháp thu thập số liệu
6. Phương pháp đánh giá kết quả
6.1. Về lâm sàng
6.2. Về cận lâm sàng
6.3. Xử lý số liệu
7. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của BN nghiên cứu
1.1. Đặc điểm chung
1.2. Đặc điểm về tuổi và giới tính
1.3. Đặc điểm về nghề nghiệp của bệnh nhân ở 2 nhóm
1.4. Đặc điểm chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) và một số thói quen sinh hoạt
1.5. Đặc điểm về chỉ số huyết áp của bệnh nhân nghiên cứu
1.6. Đặc điểm rối loạn lipid máu
2. Kết quả điều trị trên các triệu chứng lâm sàng
2.1. Kết quả các biến đổi về chỉ số nhân trắc
2.2. Kết quả thay đổi huyết áp của 2 nhóm nghiên cứu
3. Kết quả điều trị trên các chỉ tiêu cận lâm sàng
3.1. Sự thay đổi một số thành phần lipit máu sau 30 ngày điều trị
3.2. Những thay đổi thành phần lipit máu trên 2 nhóm nghiên cứu
3.3. Hiệu quả điều trị theo các tiêu chuẩn đánh giá
3.4. Kết quả điều trị trên các chỉ tiêu lâm sàng khác
Chương 4 BÀN LUẬN
1. Đặc điểm của BN nghiên cứu
1.1. Giới tính và tuổi
1.2. Nghề nghiệp
1.3. Yếu tố nguy cơ
1.4. Chứng rối loạn lipit máu
2. Hiệu quả điều trị RLCHLP máu kết hợp với chế độ dinh dưỡng
2.1. Triệu chứng cơ năng
2.2. Triệu chứng thực thể
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan