[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tác dụng của Ropivacaine 0,1% phối hợp với Fentanyl 2MCG/ML gây tê ngoài màng cứng giam đau trong đẻ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tác dụng của Ropivacaine 0,1% phối hợp với Fentanyl 2MCG/ML gây tê ngoài màng cứng giam đau trong đẻ
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử của kỹ thuật gây tê NMC và giảm đau trong sản khoa
1.2. Giải phẫu, sinh lý liên quan đến GTNMC trên mẹ và con
1.2.1. Giải phẫu
1.2.2. Sinh lý
1.3. Giải phẫu, sinh lý thời kỳ có thai
1.3.1. Các giai đoạn chuyển dạ
1.3.2. Thay đổi sinh lý khi có thai ở sản phụ
1.4. Các phương pháp giảm đau trong đẻ
1.4.1. Phương pháp châm cứu
1.4.2. Phương pháp gây tê tại chỗ và vùng
1.4.3. Gây mê toàn thân.
1.5. Kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng trong giảm đau trong đẻ
1.5.1. Chuẩn bị sản phụ trước gây tê.
1.5.2. Những yếu tố cần hoàn thiện cho gây tê NMC
1.5.3. Những theo dõi trong quá trình gây tê.
1.5.4. Đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh sau đẻ.
1.6. Ưu điểm, nhược điểm của gây tê NMC
1.6.1. Ưu điểm
1.6.2. Nhược điểm
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Tiến hành nghiên cứu
2.4. Thu thập thông tin
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của thai phụ
3.2. Số lần sinh của các thai phụ
3.3. Đặc điểm của gây tê ngoài màng cứng.
3.4. Mức độ ức chế vận động
3.5. Cách thức sinh.
3.6. Lý do can thiệp
3.7. Tác dụng không mong muốn
3.8. Vô cảm để khâu tầng sinh môn
3.9. Vô cảm đề mổ lấy thai
3.10. Chỉ số apgar phút thứ nhất và thứ năm
3.11. Sự hài lòng của sản phụ
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của thai phụ
4.2. Số lần sinh của các thai phụ
4.3. Đặc điểm của gây tê ngoài màng cứng
4.4. Mức độ ức chế vận động
4.5. Cách thức sinh
4.6. Lý do can thiệp
4.7. Tác dụng không mong muốn
4.8. Vô cảm để khâu tầng sinh môn
4.9. Vô cảm để mổ lấy thai
4.10. Chỉ số Apagar của trẻ sơ sinh phút thứ nhất và phút thứ 5
3.11. Sự hài lòng của sản phụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan