[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân đến khám và điều trị vô sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân đến khám và điều trị vô sinh
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HIẾM MUỘN – VÔ SINH THẾ GIỚI
1.1. Định nghĩa về hiếm muộn – vô sinh.
1.2. Tình hình hiếm muộn – vô sinh.
1.3. Phân loại và các nguyên nhân gây hiếm muộn – vô sinh.
1.4. Một số phương pháp điều trị và tiên lượng.
Phần 2: CÁC TỔN THƯƠNG TÂM LÝ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HIẾM MUỘN – VÔ SINH
2.1. Khung lý thuyết về các tổn thương tâm lý gây ra do hiếm muộn – vô sinh.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý người phụ nữ hiếm muộn – vô sinh.
2.3. Các tổn thương tâm lý thường gặp.
Phần 3: CÁC HỖ TRỢ TÂM LÝ VÀ CÁC KỸ THUẬT TÂM LÝ
3.1. Tư vấn tâm lý.
3.2. Các cách tư vấn.
3.3. Chiến lược đương đầu với vấn đề cho từng cá nhân (Individual Coping Strategies).
3.4. Một số kỹ thuật thư giãn.
Phần 4. HỖ TRỢ TÂM LÝ TRÊN BỆNH NHÂN VÀ CÁC CẶP VỢ CHỒNG HIẾM MUỘN – VÔ SINH VAI TRÒ HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI VỚI BỆNH NHÂN HIẾM MUỘN – VÔ SINH
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan