[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả của xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả của xoa bóp bấm huyệt trong điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Những lí luận cơ bản, cơ sở về đau dây thần kinh tọa.
1.1.1. Theo y học hiện đại.
1.1.2. Theo Y học cổ truyền.
1.2. Phương pháp XBBH trong phòng chữa bệnh.
1.2.1. Sinh lý học của xoa bóp.
1.2.2. Tác dụng của bấm huyệt:
1.2.3. Thủ thuật XBBH áp dụng trong điều trị ĐDTKT:
1.3. Các công trình nghiên cứu về đau dây thần kinh tọa.
1.3.1. Các nghiên cứu ngoài nước.
1.3.2. Các nghiên cứu trong nước.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo Y học cổ truyền:
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo Y học hiện đại
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.3. Phương tiện nghiên cứu
2.2.4. Phương pháp can thiệp.
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị:
2.5. Phương pháp thu nhập thông tin và xử lý số liệu
2.6. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu
2.7. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu:
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi:
3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới:
3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo tính chất lao động:
3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo điều kiện thuận lợi khởi phát bệnh.
3.1.5. Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh.
3.1.6. Sự liên quan của đau đến tính chất cơ học.
3.2 Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu.
3.2.1. Hội chứng cột sống lúc vào viện và sau điều trị 15 ngày.
3.2.2. Hội chứng rễ lúc vào viện và sau điều trị 15 ngày.
3.2.3. Diễn biến mức độ đau theo thời gian điều trị.
3.3. Kết quả của XBBH sau 15 ngày điều trị:
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Về đặc điểm chung của bệnh nhân
4.2. Về đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân
4.2.1. Đặc điểm lâm sàng lúc vào viện:
4.2.2. Đặc điểm lâm sàng sau điều trị
4.3. Kết quả của XBBH sau 15 ngày điều trị
4.4. Bàn luận về xoa bóp bấm huyệt
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan