[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả chăm sóc người bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc (Hội chứng Lyell) tại Khoa Da liễu - Dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả chăm sóc người bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc (Hội chứng Lyell) tại Khoa Da liễu - Dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Dị ứng thuốc
1.1.1. Sơ lược về lịch sử
1.1.2. Cơ chế dị ứng thuốc
1.1.3. Biểu hiện lâm sàng của dị ứng thuốc
1.2. Hội chứng Lyell
1.2.1. Dịch tễ học, căn nguyên
1.2.2. Cơ chế bệnh sinh của HC Lyell
1.2.3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng HC Lyell
1.2.4. Tiến triển và biến chứng
1.2.5. Chẩn đoán HC Lyell
1.2.6. Điều trị HC Lyell
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn BN
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế, vật liệu nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu
2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tỉ lệ mắc HC Lyell
3.1.2. Phân bố theo tuổi và giới
3.1.3. Tiền sử dị ứng thuốc (DUT)
3.1.4. Tiền sử dùng thuốc trước khi bị bệnh
3.1.5. Thời gian xuất hiện triệu chứng
3.1.6. Triệu chứng cơ năng và toàn thân
3.1.7. Thương tổn da và niêm mạc
3.1.8. Diện tích da bị tổn thương
3.1.9. Kết quả xét nghiệm huyết học và sinh hóa
3.2. Kết quả quá trình chăm sóc
3.2.1. Thời gian điều trị
3.2.2. Chăm sóc toàn thân
3.2.3. Kết quả điều trị
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
4.2. Kết quả chăm sóc BN mắc HC Lyell
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan