[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức và thực hành về việc sử dụng thuốc của thai phụ đến khám thai tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức và thực hành về việc sử dụng thuốc của thai phụ đến khám thai tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về quá trình mang thai
1.1.1. Đại cương
1.1.2. Những thay đổi về giải phẫu và sinh lý ở phụ nữ mang thai
1.2. Các thuốc và vi chất với thai nghén
1.2.1. Sắt
1.2.2. Axit Folic
1.2.3. Canxi
1.2.4. Các vitamin
1.2.5. Thuốc kháng sinh với phụ nữ có thai
1.3. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
2.5.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.5.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
2.6. Nội dung, các biến số/chỉ số và phương pháp thu thập thông tin
2.6.1. Nội dung, các biến số/chỉ số nghiên cứu
2.6.2. Phương pháp và công cụ thu thập thông tin
2.6.3. Nghiên cứu viên
2.7. Sai số và cách khống chế
2.8. Xử lý số liệu
2.9. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Tiền sử sản khoa
3.2. Kiến thức về sử dụng thuốc khi mang thai
3.2.1. Kiến thức của thai phụ về sử dụng sắt
3.2.2. Kiến thức về sử dụng canxi
3.2.3. Kiến thức về sử dụng thuốc khác
3.3. Thực hành về sử dụng thuốc khi mang thai
3.3.1. Thực hành về sử dụng sắt
3.3.2. Thực hành về sử dụng canxi
3.3.3. Thực hành về sử dụng thuốc khác
3.4. So sánh kiến thức và thực hành về sử dụng thuốc của thai phụ
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.2. Kiến thức và thực hành của thai phụ về sử dụng thuốc khi mang thai.
4.2.1. Kiến thức và thực hành về sử dụng sắt
4.2.2. Kiến thức và thực hành sử dụng canxi
4.2.3. Kiến thức và thực hành về sử dụng các thuốc khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan