[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống có đặt sonde tiểu lưu tại trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống có đặt sonde tiểu lưu tại trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ
I. TỔNG QUAN TỔN THUƠNG TUỶ SỐNG:
1.1. Dịch tễ học tổn thương tủy sống
1.2. Nguyên nhân gây tổn thương tủy sống
1.3. Các phân loại tổn thương cột sống [3,12]
1.4. Lâm sàng tổn thương tủy sống [2][3][14][29]
II. SINH LÝ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
2.1. Giải phẫu đường tiết niệu dưới:
2.1.1. Bàng quang
2.1.2. Niệu đạo
2.1.3. Thần kinh của niệu đạo – bàng quang:
2.2. Sinh lý bài tiết nước tiểu:
III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT SONDE TIỂU LƯU NAM – NỮ
3.1 Chuẩn bị:
3.2. Các bước thực hiện:
IV. TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG [15,17,20,21,23,29,31]
4.1. Định nghĩa và phân loại nhiễm khuẩn tiết niệu
4.2. Cơ chế bệnh sinh
4.2.1. Các vi khuẩn gây bệnh hay gặp
4.2.2. Cơ chế đề kháng tự nhiên của cơ thể
4.2.4. Yếu tố thuận lợi gây nhiễm khuẩn tiết niệu của bệnh nhân tổn thương tủy sống
4.3. Lâm sàng và chuẩn đoán NKTN
4.3.1. Nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu chứng
4.3.2. Nhiễm khuẩn tiếu niệu không có triệu chứng
4.3.3. Chẩn đoán
4.4. Phục hồi chức năng đường tiết niệu cho bệnh nhân tổn thương tủy sống[14]
4.5. Điều trị và phòng NKTN ở bệnh nhân TTTS
4.5.1. Nguyên tắc điều trị
4.5.2. Điều trị cụ thể
4.5.3. Phòng ngừa NKTN:
V. BIẾN CHỨNG CỦA NTTN DO ĐẶT SONED TIỂU LƯU
VI. ÁP DỤNG MỘT BỆNH NHÂN CỤ THỂ
TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan