[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Qui trình theo dõi chăm sóc và rút ống cho bệnh nhân mở khí quản

[/kythuat]
[tomtat]
Qui trình theo dõi chăm sóc và rút ống cho bệnh nhân mở khí quản
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
NỘI DUNG
1. NHẮC LẠI SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU SINH LÝ THANH KHÍ QUẢN
1.1. Giải phẫu khí quản
1.2. Giải phẫu thanh quản
1.3. Sinh lý của thanh - khí quản
1.3.1. Chức năng hô hấp
1.3.2. Chức năng bảo vệ đường hô hấp
1.3.3. Chức năng nói
2. MÔ TẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÓ THỞ THANH QUẢN, CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC BIẾN CHỨNG CỦA MỞ KHÍ QUẢN
2.1. Định nghĩa của mở khí quản
2.2. Nguyên nhân gây khó thở thanh quản
2.2.1. Khó thở thanh quản do viêm nhiễm
2.2.2. Khó thở thanh quản do dị vật đường thở
2.2.3. Khó thở thanh quản do khối u
2.2.4. Khó thở thanh quản do dị tật bẩm sinh
2.2.5. Khó thở thanh quản do chấn thương
2.2.6. Khó thở thanh quản do liệt cơ mở thanh quản
2.3. Đánh giá tình trạng khó thở
2.3.1. Triệu chứng khó thở thanh quản
2.3.2. Các giai đoạn của khó thở
2.4. Chăm sóc bệnh nhân khó thở
2.5. Chỉ định
2.5.1. Những chỉ định cổ điển
2.5.2. Những chỉ định mới
2.6. Các biến chứng của mở khí quản
2.6.1. Biến chứng trong khi phẫu thuật
2.6.2. Biến chứng sớm sau mổ
2.6.3. Biến chứng muộn sau mổ
3. THEO DÕI CHĂM SÓC VÀ RÚT ỐNG THỞ CHO BỆNH NHÂN MỞ KHÍ QUẢN
3.1. Vai trò của theo dõi chăm sóc và rút ống thở cho bệnh nhân mở khí quản:
3.2. Quy trình điều dưỡng
3.2.1. Nhận định
3.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng: một số chẩn đoán có thể gặp ở bệnh nhân mở khí quản
3.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
3.2.5. Đánh giá
3.3. Quy trình rút ống thở
3.4. Bệnh án chăm sóc bệnh nhân rút ống thở tại khoa cấp cứu B7 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
3.4.1. Chỉ dịnh rút ống
3.4.2. Theo dõi sau khi rút ống
3.4.3. Bệnh án chăm sóc
KẾT LUẬN
MỘT SỐ QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan