[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ não qua theo dõi 3 ngày đầu

[/kythuat]
[tomtat]
Sự thay đổi các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ não qua theo dõi 3 ngày đầu
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm giải phẫu – sinh lý chức năng sọ não
1.1.1. Da đầu và các tổ chức dưới da
1.1.2. Hộp sọ
1.1.3. Màng não
1.1.4. Não
1.2. Định nghĩa và phân biệt CTSN
1.2.1. Định nghĩa CTSN
1.2.2. Phân biệt giữa Vết thương sọ não và CTSN
1.3. Đặc điểm lâm sàng của các thương tổn do CTSN gây ra
1.3.1. Chấn động não
1.3.2. Vỡ nền sọ
1.3.3. Dập não (hay tổn thương nhu mô não)
1.3.4. Chảy máu màng mềm
1.3.5. Máu tụ nội sọ
1.4. Tăng áp lực nội sọ trong CTSN
1.5. Một số biến chứng sau mổ
1.6. Điều trị nội khoa sau mổ trong chấn thương sọ não
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Số lượng, đặc điểm đối tượng
2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn/loại trừ bệnh nhân
2.3. Phân nhóm các mức độ CTSN theo thang điểm GCS
2.4. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả
2.5. Kỹ thuật và phương tiện nghiên cứu
2.5.1. Biến số về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2.5.2. Biến số cần theo dõi trong nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.8. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Giới tính
3.1.3. Nguyên nhân chấn thương
3.1.4. Phân bố bệnh nhân CTSN có chỉ định phẫu thuật theo tổn thương não trên CLVT
3.2. Kết quả chăm sóc và theo dõi
3.2.1. Đánh giá diễn biến tri giác khi vào viện và 3 ngày đầu sau mổ
3.2.2. Thay đổi dấu hiệu thần kinh khu trú 3 ngày đầu sau mổ
3.2.3. Thay đổi dấu hiệu sinh tồn và chảy máu vết mổ
3.2.4. Số BN phải can thiệp lại sau khi có bất thường về dấu hiệu lâm sàng
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới
4.1.3. Nguyên nhân tai nạn
4.1.4. Phân bố bệnh nhân CTSN có chỉ định phẫu thuật theo tổn thương não trên CLVT
4.2. Kết quả theo dõi và chăm sóc
4.2.1. Đánh giá diễn biến tri giác khi vào viện, 3 ngày đầu sau mổ
4.2.2. Thay đổi dấu hiệu thần kinh khu trú 3 ngày đầu sau mổ
4.2.3. Thay đổi dấu hiệu sinh tồn và chảy máu vết mổ 3 ngày đầu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan