[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt kết hợp tập vận động chủ động trong phục hồi vận động trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến thiếu máu não cục bộ sau giai đoạn cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt kết hợp tập vận động chủ động trong phục hồi vận động trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến thiếu máu não cục bộ sau giai đoạn cấp
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về tai biến mạch máu não
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Tình hình tai biến mạch máu não trong nước và ngoài nước
1.1.3. Sơ lược giải phẫu - sinh lý mạch máu não
1.2. Nhồi máu não
1.2.1. Cơ chế bệnh sinh của thiếu máu não cục bộ
1.2.2. Nguyên nhân
1.2.3. Các yếu tố nguy cơ
1.2.4. Đặc điểm của thiếu máu não cục bộ
1.2.5. Hậu quả của tai biến nhồi máu não
1.3. Tai biến mạch máu não theo y học cổ truyền
1.3.1. Nguyên nhân
1.3.2. Phân loại theo YHCT
1.4. Tình hình nghiên cứu PHCN cho bệnh nhân TBMMN trong và ngoài nước
1.5. Phục hồi vận động bằng XBBH kết hợp tập vận động chủ động
1.5.1. Xoa bóp bấm huyệt:
1.5.2. Phục hồi chức năng bằng tập vận động chủ động:
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.3. Phương tiện nghiên cứu
2.2.4. Kỹ thuật
2.3. Chỉ tiêu theo dõi
2.4. Phương pháp đánh giá kết quả
2.5. Xử lý và phân tích số liệu
2.6. Kỹ thuật khống chế sai số
2.7. Kế hoạch nghiên cứu
2.8. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU
3.1. Các đặc điểm chung
3.1.1. Phân loại theo tuổi và giới
3.1.2. Phân bố theo trình độ học vấn
3.1.3. Bên liệt và tính thuận tay
3.1.4. Phân loại bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh.
3.1.5. Phân bố theo thang điểm thần kinh Orgogozo
3.1.6.Phân bố theo độ liệt
3.2. Đánh giá kết quả điều trị
3.2.1. Tiến triển về điểm Orgogozo
3.2.2. Tiến triển độ liệt
3.3. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị
3.3.1. Liên quan với tuổi
3.3.2. Liên quan giữa thời gian mắc bệnh và kết quả phục hồi
3.3.3. Liên quan giữa trình độ học vấn và kết quả phục hồi
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung về mẫu nghiên cứu
4.2. Kết quả nghiên cứu lâm sàng
4.3. Các yếu tố liên quan đến kết quả
4.3.1. Tuổi
4.3.2. Thời gian mắc bệnh đến khi tới điều trị
4.3.3. Trình độ học vấn
4.3.4. Tính thuận tay và bên liệt
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
1. Kết quả phục hồi chức năng vận động
2. Các yếu tố liên quan tới kết quả phục hồi chức năng vận động
CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan