[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh khả năng sinh sản của lợn nái móng cái với lợn nái địa phương nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh khả năng sinh sản của lợn nái móng cái với lợn nái địa phương nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Chọn lọc trong chăn nuôi lợn
2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất của lợn nái
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tưởng, phát dục của lợn nái
2.1.5. Giống lợn Móng Cái và sử dụng trong chăn nuôi lợn hiện nay
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.4.4. Phương pháp sử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái tại trại nghiên cứu Đồn Đèn
4.1.1.1. Đối với lơn nái chửa
4.1.1.2. Nuôi dưỡng lợn nái đẻ: 18 con
4.1.1.3. Nuôi dưỡng lợn nái và nuôi con sau cai sữa
4.1.2. Kết quả công tác thú y
4.1.3. Kết quả công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái Móng Cái nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn
4.2.2. Kết quả nghiên cứu về số lượng lợn con sinh ra
4.2.3. Kết quả nghiên cứu khối lượng và số lượng lợn Móng Cái nuôi tại trạm Đồn Đèn
4.2.3.1. Kết quả theo dõi về khối lượng lợn con ở các giai đoạn
4.2.3.2. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng của lợn thí nghiệm
4.3.2.3. Kết quả nghiên cứu về STTĐ của lợn con theo dõi
4.3. Kết quả theo dõi về tiêu thụ thức ăn của lợn con
4.3.1. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa
4.3.2. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/kg lợn con lúc 56 ngày tuổi
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan