[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng co hồi tử cung của sản phụ đẻ thường tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. NHỮNG THAY ĐỔI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ SAU ĐẺ
1.1.1. Đại cương về thời kỳ hậu sản
1.1.2. Các thay đổi trong thời kỳ hậu sản
1.2. NHỮNG HIỆN TƯỢNG LÂM SÀNG CỦA THỜI KỲ SAU ĐẺ
1.2.1. Sự co hồi tử cung
1.2.2. Sản dịch
1.2.3. Sự xuống sữa
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CO HỒI TỬ CUNG SAU ĐẺ
1.3.1. Số lần đẻ
1.3.2. Cách đẻ
1.3.3. Tình trạng nhiễm khuẩn
1.3.4. Xoa bóp tử cung
1.3.5. Đi tiểu đúng lúc
1.3.6. Cho con bú
1.3.7. Chế độ vận động
1.4. CÁC NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI VỀ CO HỒI TỬ CUNG SAU SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn mẫu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Cỡ mẫu- kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu
2.5.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.5.2. Kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu
2.6. Nội dung, các biến số/chỉ số và phương pháp thu thập thông tin
2.6.1. Nội dung, các biến số/chỉ số nghiên cứu
2.6.2. Phương pháp và công cụ thu thập thông tin
2.6.3. Nghiên cứu viên
2.7. Sai số và cách khống chế
2.8. Xử lý số liệu
2.9. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Tuổi đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu
3.1.3. Trình độ học vấn
3.1.4. Tiền sử sản khoa
3.1.5. Cách đẻ
3.1.6. Thời gian chuyển dạ
3.1.7. Trọng lượng thai
3.2. THỰC TRẠNG CO HỒI TỬ CUNG SAU ĐẺ
3.2.1. Chiều cao tử cung trên vệ
3.2.2. Mật độ tử cung sau đẻ
3.2.3. Tình trạng đau của sản phụ khi khám tử cung
3.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CO HỒI TỬ CUNG SAU ĐẺ
3.3.1. Tuổi của sản phụ với co hồi tử cung
3.3.2. Thời gian chuyển dạ giai đoạn I với co hồi tử cung
3.3.3. Số lần mang thai với co hồi tử cung
3.3.4. Trọng lượng thai và co hồi tử cung
3.3.5. Tư vấn trước và sau sinh với co hồi tử cung
3.3.6. Xoa tử cung và co hồi tử cung
3.3.7. Sự xuống sữa và co hồi tử cung
3.3.8. Tình trạng bàng quang và co hồi tử cung
3.3.9. Cho con bú với co hồi tử cung
3.3.10. Chế độ vận động với co hồi tử cung
Chương 4: BÀN LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan