[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi chăm sóc sản phụ tiền sản giật trong và sau mổ lấy thai nhi

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi chăm sóc sản phụ tiền sản giật trong và sau mổ lấy thai nhi
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN SẢN GIẬT
1.1. Khái niệm về tiền sản giật
1.2. Cơ chế bệnh sinh
1.3. Các yếu tố nguy cơ
1.4. Các triệu chứng lâm sàng
1.4.1. Tăng huyết áp (THA)
1.4.2. Protein niệu
1.4.3. Phù và tăng cân
1.5. Phân loại TSG
1.5.1. Tiền sản giật nhẹ
1.5.2. Tiền sản giật nặng
1.6. Các biến chứng của TSG
1.6.1. Biến chứng đối với mẹ
1.6.2. Biến chứng đối với con
1.7. Nguyên tắc điều trị
1.8. Các phương pháp vô cảm để mổ lấy thai ở bệnh nhân TSG
CHƯƠNG 2: THEO DÕI, CHĂM SÓC
2.1 Vai trò của theo dõi, chăm sóc
2.2 Theo dõi và chăm sóc sản phụ TSG mổ lấy thai bằng phương pháp GTTS tại khoa PTGMHS
2.2.1. Một số khái niệm về GTTS
2.3. Chăm sóc theo dõi bệnh nhân gây tê ngoài màng cứng
2.3.1 Một số khái niệm về gây tê ngoài màng cứng (NMC)
2.3.2. Những lưu ý trong theo dõi bệnh nhân gây tê NMC
2.4. Chăm sóc theo dõi bệnh nhân gây tê tuỷ sống – ngoài màng cứng phối hợp
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Những điều lưu ý khi theo dõi chăm sóc bệnh nhân gây tê tuỷ sống – NMC phối hợp
2.5. Theo dõi chăm sóc SP gây mê nội khí quản
2.5.1. Một số khái niệm
2.5.2. Những lưu ý khi theo dõi chăm sóc bệnh nhân gây mê nội khí quản
2.6. Theo dõi, chăm sóc sản phụ TSG sau phẫu thuật tại phòng hồi tỉnh
2.6.1. Nhận định
2.6.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.6.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.6.5. Lượng giá
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan