[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa A2 bệnh viện Trung ương Quân đội 108

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân đái tháo đường được điều trị tại khoa A2 bệnh viện Trung ương Quân đội 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa
1.2. Sinh lý bệnh Đái tháo đường týp 2
1.3. Phân loại đái tháo đường
1.3.1. ĐTĐ type 1
1.3.2. ĐTĐ type 2
1.4. Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ
1.5. Triệu chứng lâm sàng
1.6. Một số nguy cơ gợi ý
1.7. Biến chứng của đái tháo đường
1.7.1. Biến chứng cấp
1.7.2. Biến chứng mạn tính
1.7.3. Các biến chứng khác
1.8. Điều trị
1.8.1. Điều trị ĐTĐ týp 1
1.8.2. Điều trị tổng quát và chiến lược điều trị
1.8.3. Điều trị ĐTĐ týp 2
1.9. Chăm sóc bệnh đái tháo đường týp 2
1.9.1. Nhận định chăm sóc
1.9.2. Lập kế hoạch chăm sóc
1.9.3. Thực hiện chăm sóc
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Chọn mẫu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Các biến số nghiên cứu
2.4.2. Các tiêu chuẩn nghiên cứu đánh giá
2.5. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đổi tượng nghiên cứu
3.2. Hiệu quả chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường týp 2
Chương IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung và các yếu tố liên quan của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đánh giá, theo dõi hiệu quả chăm sóc biến chứng và kiểm soát đường máu ở người bệnh đái tháo đường
KẾT LUẬN VÀ KHUYIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan