[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng Chữ


[/kythuat]
[tomtat]
Tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt qua tập Bóng Chữ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TƯ DUY NGHỆ THUẬT VÀ TƯ DUY NGHỆ THUẬT LÊ ĐẠT
1.1. Giới thiệu về tư duy nghệ thuật.
1.2. Quan niệm nghệ thuật của Lê Đạt và các thi hữu cùng thời.
1.3. Hành trình xác lập những đặc trưng tư duy nghệ thuật thơ Lê Đạt.
Chương 2: CÁC KIỂU TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ LÊ ĐẠT QUA TẬP BÓNG CHỮ
2.1. Tư duy lạ hóa (lệch chuẩn).
2.1.1. Lạ hóa về hình ảnh và thi tứ.
2.1.2. Lạ hóa liên tưởng, suy tưởng.
2.2. Tư duy đa trị.
2.2.1. Cái tôi đa ngã.
2.2.2. Ngữ nghĩa đa sắc thái.
2.3. Tư duy đối thoại.
2.3.1. Đối thoại về thơ.
2.3.2. Đối thoại với đời.
Chương 3: HÌNH THỨC THỂ HIỆN TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ LÊ ĐẠT QUA TẬP BÓNG CHỮ
3.1. Nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ.
3.1.1. Nghệ thuật tạo tương đồng ngữ âm, ngữ nghĩa.
3.1.2. Nghệ thuật phá vỡ quan hệ tuyến tính của ngữ pháp.
3.2. Những biện pháp tu từ tiêu biểu.
3.2.1. Nghệ thuật dụng điển, chơi chữ.
3.2.2. Nghệ thuật hoán dụ, ẩn dụ.
3.3. Giọng điệu.
3.3.1. Giọng giễu nhại, hài hước, châm biếm.
3.3.2. Giọng tư duy, chiêm nghiệm, triết lý.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan