[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư tưởng nghệ thuật của Cao Bá Quát qua thơ chữ Hán

[/kythuat]
[tomtat]
Tư tưởng nghệ thuật của Cao Bá Quát qua thơ chữ Hán
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CHÂN DUNG BẬC “THÁNH THƠ” – NHÀ NHO CAO BÁ QUÁT
1.1. Thời đại.
1.2. Cuộc đời và sự nghiệp Cao Bá Quát.
1.3. Sáng tác văn học.
Chương 2: QUAN NIỆM NHÂN SINH QUA NHÃN QUAN NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ NHO TÀI TỬ
2.1. Quan điểm của Cao Bá Quát về vai trò, vị trí của nhà nho và Nho học.
2.1.1. Quan niệm của Cao Bá Quát về sự học và chế độ khoa cử.
2.1.2. Quan niệm của Cao Bá Quát về vai trò – vị trí của kẻ sĩ.
2.2. Cao Bá Quát đối với hiện thực xã hội và văn minh Phương Tây.
2.2.1. Thái độ của Cao Bá Quát đối với hiện thức xã hội.
2.2.2. Thái độ của Cao Bá Quát trước văn minh Phương Tây.
Chương 3: NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG TƯ TƯỞNG “VĂN CHƯƠNG – VẬT BÁU LỚN” CỦA “THÁNH NHO” CAO BÁ QUÁT
3.1. Cao Bá Quát và những ý tưởng đặc sắc về thơ ca.
3.1.1. Văn chương là vật báu lớn ở đời.
3.1.2. Cái hay của văn chương.
3.2. Ngôn từ của bậc “thi Thánh” trong thơ chữ Hán.
3.2.1. Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh.
3.2.2. Hình thức câu thơ và tâm sự của thi nhân.
3.3. Các thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu.
3.3.1. Nhân hóa.
3.3.2. Liên tưởng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan