[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thế giới nghệ thuật trường ca Hữu Thỉnh

[/kythuat]
[tomtat]
Thế giới nghệ thuật trường ca Hữu Thỉnh
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
Chương 1: TRƯỜNG CA HỮU THỈNH – QUAN NIỆM VỀ THÀNH TỰU
1.1. Từ quan niệm đến khái niệm Trường ca.
1.1.1. Từ quan niệm.
1.1.2. Đến khái niệm.
1.2. Quan niệm về trường ca của Hữu Thỉnh.
1.2.1. Quan niệm về đối tượng phản ánh.
1.2.2. Quan niệm về nhà thơ.
1.3. Trường ca Hữu Thỉnh trong mạch nguồn trường ca hiện đại Việt Nam.
1.3.1. Khái lược về trường ca hiện đại Việt Nam.
1.3.2. Mạch riêng của trường ca Hữu Thỉnh.
Chương 2: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRƯỜNG CA HỮU THỈNH – NHÌN TỪ SỰ CHIẾM LĨNH CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI
2.1. Cuộc sống chiến tranh và con người chính trị, dân tộc.
2.2. Cuộc số thời bình và con người đời tư, thế sự.
2.3. Cuộc sống nội tâm và con người chiêm cảm, triết lý.
Chương 3: THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRƯỜNG CA HỮU THỈNH – NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN
3.1. Ngôn từ nghệ thuật và giọng điệu nghệ thuật.
3.2. Nghệ thuật cấu trúc tác phẩm.
3.3. Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật.
C. KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan