[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thế giới thơ Bùi Giáng qua Mưa Nguồn

[/kythuat]
[tomtat]
Thế giới thơ Bùi Giáng qua Mưa Nguồn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BÙI GIÁNG – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP THƠ CA
1.1. Cuộc đời nhà thơ Bùi Giáng.
1.1.1. Quê hương, gia đình và tình yêu.
1.1.2. Các tính sáng tạo và sự ảnh hưởng các nguồn văn hóa,văn học.
1.2. Sự nghiệp thơ ca Bùi Giáng qua các giai đoạn chính.
1.2.1. Giai đoạn 1943 – 1969.
1.2.2. Giai đoạn 1970 – 1998.
1.3. Quan niệm về thơ và nhà thơ.
1.3.1. “Cõi thơ là cõi phiêu bồng”.
1.3.2. Thi sĩ – kẻ tận hiến cho thơ ca.
Chương 2: THẾ GIỚI THƠ BÙI GIÁNG QUA MƯA NGUỒN NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH
2.1. Cái tôi tâm giao với thiên nhiên, cuộc sống và tình yêu.
2.2. Cái tôi “tại thể bơ vơ” và hội thoại, đau thương.
2.3. Cái tôi chiêm nghiệm, triết lý.
Chương 3: THẾ GIỚI THƠ BÙI GIÁNG QUA MƯA NGUỒN NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC TRỮ TÌNH
3.1. Ngôn từ thơ Bùi Giáng.
3.2. Các biện pháp nghệ thuật đặc sắc.
3.3. Không gian, thời gian nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan