[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm cà phê bột của công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm cà phê bột của công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1. Tổng quan chung về Chiến lược
1.2. Tiến trình xây dựng chiến lược marketing
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ ĐĂK HÀ
2.1. Tổng quan về Công ty xuất nhập khẩu Cà phê Đăk Hà
2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua
2.3. Thực trạng công tác chiến lược marketing
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MAREKTING CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ BỘT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ ĐĂK HÀ
3.1. Phân tích môi trường bên ngoài của công ty
3.2. Phân tích môi trường bên trong của công ty
3.3. Mục tiêu chiến lược marketing của công ty đến năm 2020
3.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.5. Định vị sản phẩm
3.6. Thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing cho sản phẩm cà phê bột của công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà
3.7. Đề xuất giải pháp thực thi chiến lược marketing
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan