[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TẠI TRƯỜNG THPT
1.1. Phân tích hiện trạng giảng dạy môn Tin học trong nhà trường.
1.2. Đặc điểm chương trình tin học lớp 10 và tin học lớp 11.
1.4. Thực trạng về vấn đề học ngôn ngữ lập trình cấp trung học phổ thông.
1.5. Kết chương.
Chương 2: MÔ PHỎNG THỰC TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC TRỢ GIÚP DẠY – HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
2.1. Thuật toán.
2.2. Mô phỏng thuật toán.
2.3. Kết chương.
Chương 3: XÂY DỰNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG TRONG MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC
3.1. Mô tả yêu cầu.
3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống.
3.3. Môi trường công cụ lâp trình và thử nghiệm.
3.3.1. Môi trường công cụ lập trình.
3.3.2. Thử nghiệm.
3.3.4. Đánh giá thử nghiệm.
3.3.5. Đánh giá công cụ.
3.3.6. So sánh với các công cụ khác.
3.3.7. Bảng so sánh chức năng của các chương trình.
3.4. Kết chương.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan